prof. dr hab. Piotr Zakrzewski

Rada Naukowa

prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz

prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban

prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk

prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

Ks. Ireneusz Skubiś

Jacek Rybicki

o. Mieczysław Polak

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Maria Ostrowska