prof. dr hab. Piotr Zakrzewski

Rada Naukowa

prof. dr hab. Piotr Zakrzewski

dr Jerzy Jankowski

prof. dr hab. Piotr Zakrzewski

kierownik II Katedry Prawa Cywilnego,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

POWRÓT