O Instytucie

O Instytucie

 

Spółdzielczy Instytut Naukowy z siedzibą w Sopocie został założony w grudniu 2010 r. Patronem Instytutu jest dr Franciszek Stefczyk – wybitny Polak i obywatel, współtwórca polskich spółdzielni rolniczych oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, inicjator powołanego w 1919 r. Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Krakowie.

SIN odwołuje się do tradycji związanej z rozwojem polskiej spółdzielczości, zwłaszcza takich wartości i idei, jak patriotyzm, demokracja gospodarcza, solidaryzm społeczny, samopomoc finansowa, katolicka nauka społeczna.

Celem działania Instytutu jest m.in.:

Prowadzenie działalności wydawniczej – zwłaszcza poprzez kontynuację edycji kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź” (rok zał. 1998, ISSN 1506-7513), „Biuletynów SIN”, „Raportu” oraz publikacji książkowych o charakterze naukowym i publicystycznym
Prowadzenie badań rynkowych z zakresu spółdzielczości
Doradztwo na rzecz instytucji spółdzielczych, w szczególności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Udzielanie pomocy prawnej instytucjom spółdzielczym
Propagowanie badań naukowych związanych z szeroko rozumianą problematyką spółdzielczą oraz idei spółdzielczych
Prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników instytucji spółdzielczych w ramach Akademii SIN

Zapraszam serdecznie na strony Instytutu oraz wydawnictwa Pieniądze i Więź

Janusz Ossowski

Dyrektor