Laureaci konkursów

LISTA LAUREATÓW W OTWARTYM KONKURSIE GRANTOWYM

„HISTORYCZNY ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI”

 

2024

Komisja grantowa Spółdzielczego Instytutu Naukowego postanowiła przyznać finansowanie w kwocie 15 000 złotych Instytutowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku celem realizacji projektu badawczego pt.: „Ruch spółdzielczy na Wileńszczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego

 


LISTA LAUREATÓW KONKURSÓW

 

 

2023

Wyróżnienie: 1 000 zł

Anna Żurek-Chmiel, za pracę magisterską „Ruch spółdzielczy w Polsce, Spółdzielnia rolników” napisaną pod kierunkiem dr Patryka Łukasiaka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku w roku 2023.


2022

Wyróżnienie: 2 000 zł

Karol Fundament, za pracę magisterską „Stan i perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce i we Francji” napisaną pod kierunkiem prof. UEK dr hab. Dariusza Żmija w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2021 r.


2021

Nagroda: 10 000 zł

Piotr Pałka, za rozprawę doktorską „Compliance w sektorze polskiej spółdzielczości finansowej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marioli Lemonnier na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


2020

Wyróżnienie: 2 000 zł

Martyna Plichta, za pracę magisterską „Społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych w Polsce na wybranych przykładach” napisaną pod kierunkiem dr hab.Krzysztofa Waliszewskiego prof.nadzw. UEP w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2020 r.


2019

Nagroda: 5 000 zł

Ewelina Sładek, za pracę magisterską „Rynek ziemi rolnej, a kredyty preferencyjne udzielane przez banki spółdzielcze na zakup użytków rolnych w Polsce” napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Bogackiej – Kisiel na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Nagroda: 10 000 zł

Patryk Łukasiak, za rozprawę doktorską „Odpowiedzialność karna w prawie spółdzielczym”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Cieślaka na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


2018

Wyróżnienie: 1 000 zł

Renata Palaczyk, za pracę magisterską Obciążenia systemowe banku spółdzielczego na przykładzie Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie napisaną pod kierunkiem dr Marii Golec na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Nagroda : 5 000 zł

Adrian Galach, za pracę magisterską Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi napisaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Lesława Górala w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


2017

Wyróżnienie : 1 000 zł

Joanna Rybska, za pracę magisterską „Analiza ryzyka kredytowego w działalności bankowej oraz sposoby jego ograniczenia na podstawie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu” napisana pod kierunkiem dr Krzysztofa Waliszewskiego w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Nagroda : 5 000 zł

Michał Jankowski, za rozprawę doktorską „ Efektywność techniczna banków spółdzielczych z siedzibą w województwie wielkopolskim w latach 2005-2012” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Alfreda Janc oraz dr Krzysztofa Waliszewskiego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Martyna Jedlińska, za rozprawę doktorską „ Spółdzielnia socjalna w prawie polskim. Zagadnienia cywilnoprawne” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Ciocha na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wyróżnienie : 1 000 zł

Małgorzata Matyja, za rozprawę doktorską „Ekonomiczne i społeczne czynniki działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych w województwie opolskim”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Barbary Olszewskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


2016

Wyróżnienie : 3 000 zł

Magdalena Marta Rajchelt, za pracę doktorską „ Zasobowe czynniki potencjału konkurencyjnego a wyniki ekonomiczne spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych” napisana pod kierunkiem prof. zw. Dr hab. Inż. Barbary Olszewskiej na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Wyróżnienie: 2 000 zł

Magdalena Makurat, za pracę magisterską „Analiza funkcjonowania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce oraz Unii Kredytowych na świecie w latach 2006-2014”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej w Katedrze Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyróżnienie: 2 000 zł

Sandra Wyrzykowska, za pracę magisterską „Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju” napisana pod kierunkiem dr Renaty Płoskiej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


2015

Wyróżnienie: 2 000 zł

Aleksandra Siłuszyk, za pracę magisterską „Rachunkowość i sprawozdawczość Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na tle nowelizacji ustawy” napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wielgórskiej – Leszczyńskiej w Katedrze Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.


2014

Nagroda: 5 000 zł

Dominik Garbal, za pracę magisterską „Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi”,
napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Henryka Ciocha na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie

Wyróżnienie: 2 000 zł

Monika Surma za pracę magisterską „ Motywowanie jako niezbędny element w zarządzaniu Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Ziemi Rybnickiej”, napisana pod kierunkiem dr Wojciecha Duczmala na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.


2013

Nagroda: 5000 zł

Jakub Rajfur za pracę magisterską ” Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na sytuację finansową grupy wybranych banków spółdzielczych w Polsce”, napisana pod kierunkiem dr Mari Golec na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Nagroda: 2000 zł

Aleksandra Małgorzata Lota za pracę magisterską „Spółdzielnia mieszkaniowa jako organizacja sprawnie zarządzająca zasobami mieszkaniowymi na przykładzie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej DOM w Bydgoszczy”, napisana pod kierunkiem dr hab. Macieja Zastempowskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.


2012

Nagroda: 5000 zł.

Mateusz Misiura za pracę magisterską „Bankowość spółdzielcza w dobie kryzysu finansowego (na przykładzie banków spółdzielczych w Polsce, Niemczech i Holandii w latach 2006-2011) napisana pod kierunkiem prof.dr hab. Alfreda Janca na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


2011

sin-statuetka-za-najlepsza-prace-magisterska-2011-malesin-statuetka-za-najlepsza-prace-magisterska-2011-zblizenie-maleNagroda: 2 500 zł.

Jacek Skoczek za pracę magisterską „Sytuacja prawna Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w prawie Polskim, napisana pod kierunkiem Prof. UMK dr hab. Mirosława Bączyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagroda: 2 500 zł.

Kinga Waleryszak za pracę magisterską „Konkurencyjność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na polskim rynku bankowym w latach 2003-2007, napisana pod kierunkiem dr Grzegorza Paluszka na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Nagroda: 2 500 zł.

Sandra Rein za pracę magisterską „Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe a system bankowy w Polsce, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Wojewódzkiej-Król na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Nagroda: 15 000 zł.

Piotr Zakrzewski za rozprawę habilitacyjną „Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich” recenzenci prof. dr hab. Henryk Cioch, prof. dr hab. Piotr Pogonowski.


2010

Nagroda: 5 000 zł.

Kornelia Wenta (Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni) za pracę magisterską ” Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako nowy typ spółdzielni”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Jedlińskiego

Nagroda: 2 500 zł.

Joanna Mieczkowska (Uniwersytet Gdański) za pracę magisterską „Ocena zdolności kredytowej jako sposób minimalizowania ryzyka kredytowego”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Janusza Żurka

Nagroda: 2 500 zł.

Iwona Balicka (Uniwersytet Gdański) za pracę magisterską „Społeczna odpowiedzialność biznesu w w instytucjach finansowych na przykładzie systemu SKOK”, napisaną pod kierunkiem dr Joanny Próchniak


2009

Nagroda: 2 500 zł.

Irena Robakowska-Kowalczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) za pracę magisterską „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako podmiot polityki społecznej na przykładzie działalności SKOK im. Franciszka Stefczyka”, napisana pod kierunkiem dr Krystyny Gilgi


2008

Nagroda: 5 000 zł.

Agata Mokry (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) za pracę magisterską „Badanie systemu motywacyjnego w instytucji finansowej”, napisaną pod kierunkiem

dr Mariana Ingrama

Nagroda: 2 000 zł.

Kinga Balicka (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku) za pracę licencjacką „Aplikacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze finansowym na przykładzie systemu SKOK”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Przemysława Kulawczuka

Wyróżnienie: 1 000 zł.

Joanna Mieczkowska (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) za pracę licencjacką „Analiza rozwoju kas oszczędnościowo – kredytowych na podstawie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka”, napisaną pod kierunkiem dr Błażeja Lepczyńskiego

Wyróżnienie: 1 000 zł.

Maria Obremska (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdańsku) za pracę licencjacką „Dywersyfikacja usług finansowych w systemie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych”,

napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej


2007

Nagroda: 4 000 zł.

Marta Wołyniec (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) za pracę magisterską „Analiza i ocena konkurencyjności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na rynku bankowym w Polsce w latach 2000 – 2005”, napisaną pod kierunkiem dr Grzegorza Paluszaka

Wyróżnienie: 1 700 zł.

Jacek Bargielski (Politechnika Gdańska) za pracę magisterską „Analiza wskaźnikowa w ocenie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na przykładzie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Świętego Jana z Kęt”, napisaną pod kierunkiem dr inż. Krystiana Zawadzkiego

Wyróżnienie: 1 300 zł.

Marcin Łoś (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) za pracę magisterską „Windykacja należności przeterminowanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych na przykładzie Wielkopolskiej SKOK”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Alfreda Janca


2006

Nagroda: 5 000 zł. 

Marzena Matuk (Akademia Morska w Gdyni) za pracę magisterską „Ocena jakości usług finansowych na przykładzie SKOK im. F. Stelczyka”, napisaną pod kierunkiem dr Hanny Mackiewicz

Nagroda: 2 500 zł.

Kamil Łęcki (Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) za pracę magisterską „Ocena działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Zamościu w latach 2000 – 2004”, napisaną pod kierunkiem dr Marii Lulek

Nagroda: 2 500 zł.

Sabina Nitarska (Uniwersytet Wrocławski) za pracę magisterską „Próba rekonstrukcji kultury organizacji na podstawie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Piast”, napisaną pod kierunkiem dr Marceliny Zuber


2005

Nagroda: 5 000 zł.

Grzegorz Borzyszkowski (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę magisterską „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe: odradzanie się, rozwój, rola i pozycja na współczesnym rynku finansowym”, napisaną pod kierunkiem dr Roberta Huterskiego


2004

Nagroda: 10 000 zł.

Robert Witalec (Uniwersytet Rzeszowski) za rozprawę doktorską „Spółdzielczość kredytowa systemu Schulzego w Małopolsce w latach 1837 – 1939”.

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Bonasiuk

Nagroda: 5 000 zł.

Iwona Krupa (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) za  pracę magisterską  „Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa na rynku usług finansowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej – Kapuścińskiej.

Nagroda: 2 000 zł.

Monika Orzechowska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę magisterską „Plan marketingowy na podstawie Spółdzielczej  Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Toruniu”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Sławomira Sojaka


2003

Nagroda: 10 000 zł.

Maria M. Golec (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu) za rozprawę doktorską „Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce”

Promotor: prof. dr hab. Jan Szambelańczyk

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Zaleska, dr hab. Wiesława Przybylska – Kapuścińska

Nagroda: 5 000 zł.

Anna Sudoł (Uniwersytet Rzeszowski) za pracę magisterską „Diagnoza i perspektywy rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo –kredytowych na przykładzie SKOK im. Bpa J.S. Pelczara w Rzeszowie”, napisaną pod kierunkiem dr Jana Hermaniuka

Nagroda: 2 000 zł.

Albert Stawiszyński (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterską „Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego


2002

Nagroda: 5 000 zł.

Krystyna Górczyńska – Jakubczak (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) za pracę magisterską „Analiza rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na przykładzie SKOK Południe”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Pruska

Nagroda: 2 000 zł.

Anna Wójcik (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku) za pracę licencjacką „Zarządzanie finansami spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na przykładzie SKOK Kujawiak we Włocławku w l. 1998-2000”, napisaną pod kierunkiem dr Leszka Kędzierskiego.


2001

Nagroda: 5 000 zł.

Izabela Pieniążek (Uniwersytet Gdański) za pracę magisterską „Rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w Polsce”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Gorczyńskiego

Nagroda: 2 000 zł.

Anna Lubas (Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Tyczynie) za pracę licencjacką „Kasy Stefczyka na przykładzie SKOK-u im. Bpa J.S. Pelczara w Rzeszowie. Historia a współczesność” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. St. Marczuka.