Społeczny Komitet Wsparcia Procesu Beatyfikacji Franciszka Stefczyka 

Z inicjatywy Spółdzielczego Instytutu Naukowego oraz środowiska spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) – narodziła się idea rozpoczęcia procesu beatyfikacji dra Franciszka Stefczyka, wielkiego Polaka i Katolika, niestrudzonego działacza gospodarczego i społecznego okresu zaborów i pierwszych lat Niepodległej Ojczyzny.

2 grudnia 2011 r. we Lwowie, gdzie pochowany jest Stefczyk, odbyła się konferencja
twórca SKOK błogosławionym?

F.Stefczyk kandydatem na ołtarze?

Lwów: zapowiedź rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Franciszka Stefczyka
SIN poświęcona „Życiu i dziełu Franciszka Stefczyka”, w której wzięli udział JE Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, członkowie Rady Naukowej SIN, przedstawiciele instytucji związanych z kasami kredytowymi w Polsce i Ukraińskich Kas Kredytowych. Na ręce Księdza Metropolity złożono list intencyjny dotyczący podjęcia odpowiednich kroków przewidzianych prawem kościelnym, podpisany przez 17 sygnatariuszy.

Abp Mieczysław Mokrzycki pozytywnie odpowiedział na ten list. Historyk z Krakowa, Marcin Konik-Korn rozpoczął prace związane z dotarciem i opracowaniem dokumentów (publikacji samego Stefczyka, jego korespondencji, świadectw pisanych osób mu współczesnych itp.), które mogłyby stanowić źródło wiedzy o świętości Stefczyka.

W czerwcu 2012 r. w siedzibie Redakcji Katolickiego Tygodnika „Niedziela” w Częstochowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej SIN, podczas którego m.in. przedstawiono stan zaawansowania prac

 

Skan teczki doktorskiej

 

Pismo dotyczące beatyfikacji

 

Serdecznie zapraszamy chętnych do wstąpienia  do Społecznego Komitetu Wsparcia Procesu Beatyfikacji  Franciszka Stefczyka.

 

W tym celu prosimy o wypelnienie  formularza.