wydarzenia2

Aktualności i wydarzenia

28 września 2022 r.

 

Program ogólnopolskiej konferencji naukowej

Spółdzielnie w orzecznictwie Sądów i Trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

4 listopada 2022 r.

Spółdzielczy Instytut Naukowy

Władysława IV 22, 81-743 Sopot, sala konferencyjna „Świetlik”

 

Konferencja
Spółdzielnie w orzecznictwie Sądów i Trybunałów
w Polsce oraz Unii Europejskiej

 

Sesja plenarna

9:00-9:15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników: dr Dominik Bierecki

 

9:15-9:30 Wystąpienie prezesa zarządu ZRSMRP prof. ucz. dr. Jerzego Jankowskiego

 

9:30-9:45 prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski: Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
9:45-10:00 prof. dr hab. Jakub Stelina: Spółdzielnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

10:00-10:15 prof. dr hab. Tomasz Bąkowski: Status prawny spółdzielni mieszkaniowej i jej członków w procesie inwestycyjno-budowlanym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

10:15-10:30 prof. ucz. dr hab. Mariola Lemonnier: Wybrane zagadnienia francuskiego prawa spółdzielczego w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego (Cour de Cassation)

 

10:30-10:45 prof. ucz. dr hab. Rafał Adamus: Ogłoszenie upadłości spółdzielni
w świetle orzecznictwa sądowego
 
10:45-11:00 dr Marta Stepnowska: Wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego przed zakończeniem dotyczących jej postępowań sądowych

 

11:00-11:15 dr Katarzyna Królikowska: Wpływ przekształceń spółdzielczych praw do lokali na tempo transformacji ustrojowej w Polsce

 

11:15-11:30 dr Dominik Bierecki: Charakter odpowiedzialności osób działających w interesie spółdzielni przed rejestracją

 

11:45 – 12: 15 Przerwa

 

Sesja: Funkcjonowanie organów spółdzielni w orzecznictwie sądowym

12:15-12:30 dr hab. Dominika Wajda: Udzielanie absolutorium członkom organów spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego

 

12:30-12:45 dr hab. Anna Zbiegień-Turzyńska: Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

12:45-13:00 dr Paweł Popardowski: Udział pełnomocnika w walnym zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich spółdzielni z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego

 

13:00-13:15 dr Piotr Pałka: Funkcjonowanie organów spółdzielni w dobie Covid-19 a charakter przepisów epizodycznych w relacji do norm około tarczowych – wyzwania interpretacyjne w praktyce stosowania prawa

 

13:15-13:30 dr Tomasz Dąbrowski: Rada nadzorcza spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego 

 

 

13:30 – 14:00 Przerwa

 

Sesja: Spółdzielnie szczególnego typu w orzecznictwie sądów i trybunałów

14:00-14:15 prof. ucz. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska: Orzecznictwo sądów na temat przymusowej restrukturyzacji banków spółdzielczych – analiza krytyczna

 

14:15-14:30 prof. ucz. dr hab. Aneta Suchoń: Spółdzielnie funkcjonujące
w obszarze wsi i rolnictwa w orzecznictwie Sądów, a także Trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej
14:30-14:45 dr Jacek Skoczek: Status członka SKOK jako konsumenta
w orzecznictwie Sądu Najwyższego
14:45-15:00 dr Filip Czuchwicki: Nadzór nad SKOK w wybranym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

15:00-15:15 adw. Joanna Mędrzecka: Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu ram prawnych działalności SKOK

 

15:15-15:30 r.pr. Ewa Derc: Charakter prawny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

15:30-15:45 mgr Natalia Bierecka: Działalność gospodarcza spółdzielni mieszkaniowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 

Zakończenie konferencji

 

Otwarte uczestnictwo zdalne możliwe pod linkiem: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzMwNjA2NDAtMzc1Ny00N2IzLTg0NWUtZmMzYWU0MWJmZDRm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d52a917e-38fe-472c-ad58-a3f1cfe1c2bc%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224d5d9162-fc41-4d03-ac46-d02517331e7c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a5946181-eb1a-4226-9076-5add9b1e333e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 


26 lipca 2017 r.

 

Grzegorz Bierecki odebrał prestiżową nagrodę DSA. Jest drugim Polakiem uhonorowanym w ten sposób

Grzegorz Bierecki, senator Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, odebrał w Wiedniu niezwykle prestiżową nagrodę DSA (Distinguished Service Award), przyznawaną przez Światową Radę Związków Kredytowych (WOCCU). W 2010 roku nagrodą DSA, najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez WOCCU, uhonorowano śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

WOCCU, czyli Światowa Rada Związków Kredytowych, jest instytucją zrzeszającą 57 tysięcy unii kredytowych (ich odpowiednikami w Polsce są SKOK-i) ze 105 krajów. Do instytucji tych należy przeszło 217 milionów ludzi ze wszystkich zakątków globu. Od 2013 do 2015 roku na czele WOCCU stał Polak, senator Grzegorz Bierecki, jeden z twórców polskiej spółdzielczości. Powierzenie mu tej funkcji było wyrazem uznania dla bezprecedensowego sukcesu, jaki odniosły w ciągu ostatnich dwóch dekad polskie unie kredytowe, rozwijające się w niezwykle trudnych warunkach prawnych i biznesowych. Oficjalne wręczenie nagrody DSA będzie miało miejsce 23 lipca, podczas uroczystej ceremonii organizowanej przez WOCCU w Wiedniu. To wówczas, na spotkaniu spółdzielczych liderów, które skupia na sobie uwagę całego świata, zostaną wręczone nagrody WOCCU za rok 2016.

Senator Grzegorz Bierecki związany jest z ruchem spółdzielczym i rynkiem finansowym w Polsce od ponad 20 lat. Gdy, w uznaniu zasług dla budowania rodzimej spółdzielczości, mianowano go przewodniczącym WOCCU, nie ukrywał swojego zadowolenia. Odczytywał wówczas to wyróżnienie jako hołd złożony idei „Solidarności”. Przypominał też, że kluczem do zrozumienia sukcesu polskiej społeczności jest charakterystyczne dla Polaków połączenie dumy z pochodzenia z dziedzictwem wyrastającym wolnościowego ruchu społecznego.

Jestem Polakiem, czuję dumę ze swojego pochodzenia — mówił wówczas senator Bierecki. I dodawał: — Czuję się społecznikiem. Zawsze pytano mnie, dlaczego wybraliśmy formułę spółdzielczą dla budowy polskich SKOK-ów. Przecież nie możemy być ich właścicielami – ja nim nie jestem. Dzielimy się nimi z ludźmi. Namawiano mnie do tego, aby skonstruować to inaczej. Z tych porad nie skorzystałem. I sądzę, że była to właściwa decyzja, która umożliwiła mi pracę na rzecz społeczeństwa. To wszystko, co robiliśmy, zakładając SKOK-i w Polsce, robiliśmy kontynuując misję zapoczątkowaną przez „Solidarność”. Nie oczekiwaliśmy wówczas żadnej nagrody, zależało nam na dobru społecznym — podkreślał bezpośrednio po wyborze na przewodniczącego WOCCU.

 

 

 

Źródło: skok.pl


 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSK

W OLSZTYNIE

10 – 702 Olsztyn, ul. Warszawska 98  tel.:  (089) 527 08 85: tel./fax.: (089) 535 15 97        www.uwm.edu.pl/wpia

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych uprzejmie zaprasza na konferencję naukową, pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, zatytułowaną: „Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza”, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 28-29 maja 2015 roku.

Zasadniczym celem Konferencji jest przybliżenie sylwetek polskich historyków prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz ich losów po 1945 roku.

Mecenat nad konferencją sprawują :

Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 W 70. rocznicę śmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza

Olsztyn 28-29 maja 2015 r.

Aula Cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM

(ul. Dybowskiego 11)

28 maja (czwartek)

9.00 – 10.00 – Przyjazd i rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 – Oficjalne otwarcie i powitanie uczestników

10.30 – 11.45 – Sesja plenarna

10.30 – 10.50 – dr hab. M. Materniak-Pawłowska, prof. UAM, „Narodziny i rozwój poznańskiego środowiska historyków prawa w latach 1919-1939”

 10.50 – 11.10 – dr hab. M. Dyjakowska, prof. KUL, „Przemysław Dąbkowski – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1920-1928)”

11.10 – 11.30 – prof. dr hab. T. Kruszewski (UWr), „Oswald Balzer jako genealog (w 120 rocznicę opublikowania Genealogii Piastów)”

11.30 – 11.45 – Dyskusja

11.45 – 12.20 – Przerwa na kawę

12.20 – 14.00 – Sesja plenarna

12.20 – 12.40 – prof. dr hab. K. Krasowski (UAM), „Profesor Tadeusz Silnicki (1888-1968) – historyk Kościoła i prawa kościelnego”

12.40 – 13.00 – prof. dr hab. A. Zakrzewski (UW), „Warszawskie środowisko historyczno-prawne okresu międzywojennego”

13.00 – 13.20 – dr hab. Z Naworski, prof. UMK, „Ze Lwowa do Torunia – rzecz o profesorze Wojciechu Hejnoszu”

13.20 – 13.40 – dr hab. J. Stankiewicz, prof. UwB, „Profesor Mieczysław Witold Gutkowski jako badacz historii finansów miast Królestwa Polskiego”

13.40 – 14.00 –  Dyskusja

14.00 – 15.20 – Przerwa obiadowa

15.20 – 18.00 – Sesja plenarna

15.20 – 15.40 – dr hab. A. Bosiacki, prof. UW, „Między komparatystyką a prognostycyzmem. Z doświadczeń polskiej nauki historii prawa okresu międzywojennego”

15.40 – 16.00 – dr hab. M. Krzymkowski (UAM), „Badania nad ustrojem i prawem Księstwa Warszawskiego w okresie międzywojennym”

16.00 – 16.20 – dr P. M. Żukowski (UJ), „O obsadzaniu katedr historyczno-prawnych w II Rzeczypospolitej”

16.20 – 16.40 – Przerwa na kawę

16.40 – 17.00 – dr K. Dąbrowski (UMCS), „Z dziejów lubelskiego środowiska historyczno-prawnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, początki twórczości Józefa Mazurkiewicza”

17.00 – 17.20 – mgr A. Pieniążek-Brzostowska (UMK), „Leon Piniński (1857-1938), romanista, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie”

17.20 – 17.40 – dr B. Garczyk (UAM), „Historycy prawa na Uniwersytecie Poznańskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego”

17. 40 – 18.00 – Dyskusja

20.00 – Uroczysta kolacja

 

29 maja (piątek)

9.00 – 12.40 – Sesja plenarna

9.00 – 9.20 – dr R. Wiaderna-Kuśnierz (Akademia Pomorska w Słupsku), „Profesor Marceli Chlamtacz (1865-1947) – w 150 rocznicę urodzin

9.20 – 9.40 – dr M. Stanulewicz (UAM), „Marian Zygmunt Jedlicki (1899-1954). Krakus w Poznaniu”

9.40 – 10.00 – dr T. Dolata (UWr), „Jan Jakub Litauer – znawca i historyk prawa autorskiego”

10.00 – 10.20 – Dyskusja

10.20 – 11.00 – Przerwa kawowa

11.00 – 11.20 – dr P. Fiedorczyk (UwB), „Historia i współczesność prawa rodzinnego na ziemiach polskich w poglądach ks. Michała Sopoćki”

11.20 – 11.40 – dr K. Szczygielski (UwB), „Franciszek Bossowski jako romanista”

11.40 – 12.00 – dr R. Kania (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku), „Wilhelm Feldman (1868-1919). Życie i dzieło prekursora badań nad historią polskiej myśli politycznej”

12.00 – 12.20 – dr O. Filaszkiewicz (PWSZ w Elblągu), „Juliusz Bardach”

12.20 – 12.40 – Dyskusja

12.40 – 13.30 – Przerwa obiadowa

13.30 – 15.10 – Sesja plenarna

13.30 – 13.50 – prof. dr hab. dr h.c. D. Szpoper, mgr M. Tekliński (UWM), „Stefan Ehrenkreutz”

13.50 – 14.10 – dr hab. P. Dąbrowski, prof. UWM, „Wileńskie losy Seweryna    Wysłoucha”

14.10 – 14.30 – dr A. Korzeniewska-Lasota (UWM), „Jan Adamus”

14.30 – 14.50 – dr M. Tarkowski (UWM), „Iwo Jaworski – wileński historyk prawa”14.50 – 15.10 – Dyskusja

15.10 – Zakończenie i podsumowanie konferencji

Paryż 27-30.05.2015

 

W dniach od 27 do 30 maja, w Paryżu, odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy – ICA Research International Conference. W konferencji tej, pod przewodnictwem prof. Henryka Ciocha – przewodniczącego Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, uczestniczyli prawnicy związani ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym, których głównym przedmiotem zainteresowania są regulacje prawne dotyczące funkcjonowania spółdzielni.

Podczas konferencji zostały omówione istotne zagadnienia związane z kwestią sposobów pozyskiwania kapitału przez spółdzielnie, poszukiwania jak najlepszego modelu zarządzania spółdzielnią, zagwarantowania członkom spółdzielni realizacji ich potrzeb ekonomicznych i kulturowych. W głównej mierze zagadnienia te zostały odniesione do spółdzielni rolniczych. Zostały one poruszone zarówno w wykładzie inauguracyjnym konferencji wygłoszonym przez prof. Michaela L. Cooka z Uniwersytetu w Missouri, USA, jak i podczas sesji plenarnych, na które uczęszczali wszyscy uczestnicy konferencji.

Konferencje naukowe organizowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy mają na celu doprowadzenie do wymiany poglądów i doświadczeń między ich uczestnikami. Cel ten jest osiągany nie tylko poprzez organizacje wykładów, lecz również przez wzmacnianie relacji pomiędzy działaczami spółdzielczymi i nauczycielami akademickimi z różnych zakątków świata. Podczas konferencji w Paryżu przedstawiciele Spółdzielczego Instytutu Naukowego nawiązali relacje z przedstawicielami instytutów badawczych, uniwersytetów i organizacji spółdzielczych z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Korei, Indii i Pakistanu.Kolejna konferencja naukowa organizowana przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy obędzie się jesienią w Antalyi, Turcji.

Sopot, dn.18.09.2012 r.

 

Prezesi SKOK i osoby zainteresowane

Szanowni Państwo,w związku z wejściem w życie w dniu 27 października br. Ustawy z 05.11.2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych oraz innych przepisów, zapraszam na szkolenie nt. Działalność SKOK w świetle aktów wykonawczych do Ustawy z 5 listopada 2009 r. o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych.

Podczas szkolenia omówione będą m.in. następujące zagadnienia:

  • – Stanowisko Kasy Krajowej wobec projektów rozporządzeń Ministra Finansów (m.in. kwestia wysokości składki na rzecz działań nadzorczych KNF wnoszonej przez Kasy, kwalifikacje członka zarządu SKOK)

  • – Zakres, termin i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych do KNF przez SKOK (omówienie formularzy, reguł kontrolnych, kwestia sprawozdawczości skomputeryzowanej)

  • – Zasady i tryb czynności kontrolnych w SKOK prowadzonych przez KNF.

  • – Normy dopuszczalnego ryzyka w działalności SKOK (ubezpieczenie depozytów).

  • – Elementy analizy wskaźnikowej (współczynnik wypłacalności, wymogi kapitałowe, analiza ryzyk).

Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów z Kasy Krajowej.

Termin szkolenia : szkolenie jednodniowe, 16 październik 2012 r.

Miejsce: siedziba Centrum SKOK ul. Władysława IV/22 81-743 Sopot Aula A1

 

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 500 zł brutto (w tym 23% VAT)

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, lunch, serwis konferencyjny (kawa, herbata, ciasteczka).

Zgłoszenia proszę nadsyłać do 5 października 2012 r. na załączonym formularzu na adres monika.chomicz@skok.pl lub faksem pod numer tel: (058) 550 96 90.

Z poważaniem

Janusz Ossowski

Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego