Dyrektor Instytutu

Dyrektor Spółdzielczego Instytutu w Sopocie

 

prof. ucz. dr hab. Dominik Bierecki

 

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naczelny kwartalnika „Prawo i Więź”, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Prawa Spółdzielczego Ius Cooperativum z siedzibą w Luksemburgu i European Network of Credit Unions z siedzibą w Brukseli, adwokat, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego i prawa cywilnego;
email: dominik.bierecki@sin.edu.pl