Kontakt

Dane kontaktowe

Spółdzielczy Instytut Naukowy

Władysława IV/22
81-743 Sopot
tel. 58 550 97 50

fax. 58 550 96 01

www: https://www.sin.edu.pl

email: sin@sin.edu.pl

Dodatkowe informacje

 
ul. Władysława IV 22; 81-743 Sopot
tel. 58 550 97 50
email: redakcja_piw@skok.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki sp.j. z siedzibą w Sopocie (81-743) przy ul. Władysława IV 22.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.