Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch

Rada Naukowa

Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch

Henryk_Cioch

Prof. zw. dr hab. Henryk Cioch – przewodniczący

Urodzony w dniu 30 lipca 1951 r. w Lubaczowie.
Studia na Wydziale Prawa UMCS w latach 1963-1973 ukończone z wyróżnieniem. Zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UMCS od 1.10.1973 r. Pełni funkcję Kierownika Zakładu Prawa Spółdzielczego i Organizacji Spółdzielczości. Doktorat – 1982 r. „Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu”, promotor prof. dr hab. dr h.c. UMCS Jerzy Ignatowicz. Habilitacja – 1996 r. (Uniwersytet Gdański) „Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym”, Stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL uzyskane w 1997 r.

Tytuł profesora nauk prawnych uzyskał w 2002 r. Od 2004 r. zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie kieruje I Katedrą Prawa Cywilnego KUL.
Egzamin sędziowski zdał w 1977 r.

  Zawód adwokata wykonuje od 1997 r., prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie.
W latach 1984-1985 przebywał na stypendium ufundowanym przez Fundację H. Herzt Stiftung na Uniwersytecie w Bonn.
Był członkiem Zespołu Ekspertów powołanego przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do przygotowania projektu ustawy Prawo spółdzielcze. Brał udział w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do rozpatrzenia projektu ustawy – Prawo spółdzielcze. Uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości (członek Zespołu do opracowania Spółdzielni Europejskiej). Był członkiem Zespołu powołanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do opracowania projektu Prawa spółdzielczego. Był przedstawicielem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz w Komisji Nadzoru Finansowego.
Autor około 80 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa spółdzielczego i prawa fundacyjnego. Przygotował kilkaset ekspertyz i opinii prawnych dla różnych organów i instytucji.

Ważniejsze publikacje:

– monografia: „Stosunki członkowsko-mieszkaniowe w spółdzielczości mieszkaniowej na
przykładzie nie publikowanego orzecznictwa sądów za lata 1983-1984”, Wydawnictwo
Spółdzielcze, Warszawa 1989;
– monografia: „Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym”,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995;
– monografia: „Prawo fundacyjne”, Difin, Warszawa 2002;
– komentarz (współautorka H. Witczak): „Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo
własności. Komentarz”, Difin, Warszawa 2002;
– podręcznik: „Prawo fundacyjne”, Kraków 2005, ZAKAMYCZE;
– monografia: „Prawo spółdzielcze w świetle prezydenckiego projektu ustawy”, Kraków 2005;
– komentarz (współautor A. Kidyba): „Ustawa o fundacjach. Komentarz”, Warszawa 2007,
Wolters Kluwer;
– podręcznik: „Zarys prawa spółdzielczego”, Wolters Kluwer 2007

POWRÓT