o. Mieczysław Polak

Rada Naukowa

o. Mieczysław Polak

Mieczyslaw_Polak

o. Mieczysław Polak

Ur. 24.12.1958 r. w Puławach. Szkołę Podstawową ukończył w Chrząchowie, maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Sobieszynie w 1977 r. Policealne Studium Pocztowo-Telekomunikacyjne w Lublinie ukończył w 1978 r. W lipcu 1978 rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Kurowie. Kwiecień 1979 – kwiecień 1981 to czas służby wojskowej. Od 1. lutego 1982 r. naczelnik urzędu III klasy w Kurowie. W grudniu 1984 został inspektorem kontroli w Dziale Kontroli Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Lublinie.
W sierpniu 1986 wstąpił do Zakonu Paulinów, gdzie w czerwcu 1993 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1993 r. obronił pracę magisterską z prawa kanonicznego: „Administracja dóbr zakonnych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i Konstytucji Zakonu Paulinów”. Pracował duszpastersko w Łęczeszycach k. Grójca i na Jasnej Górze.

W latach 1994-1997 studiował ekonomię w zakresie finansów i bankowości w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomi (obecnie Akademia Polonijna) w Częstochowie. Obronił pracę licencjacką: „Ocena form i metod przeciwdziałania ryzyku inwestycyjnemu w warunkach gospodarki rynkowej”.
Od kwietnia 2008 . mianowany podprzeorem Jasnej Góry.

POWRÓT