ks. Janusz Andrzej Majda

Rada Naukowa

ks. Janusz Andrzej Majda

Janusz_Majda

ks. Janusz Andrzej Majda

Urodzony 30 listopada 1968 roku w Limanowej (Małopolska). W 1987 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, które ukończył w 1993 roku z tytułem magistra teologii w zakresie prawa kanonicznego.

W 1996 roku, po trzech latach pracy na parafii, został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, gdzie na Wydziale Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji studiował prawo i prawo kanoniczne. W 1999 roku uzyskał tytuł magistra licencjata prawa kanonicznego, a w 2001 roku zdobył tytuł magistra prawa. W 2001 roku ks. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc mianował go Dyrektorem Administracyjnym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie pracował przez sześć lat. W latach 2007-2008 był Zastępcą Kierownika Biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Od 1 października 2008 roku wybrany Ekonomem Konferencji Episkopatu Polski. W 2008 roku zdobył certyfikat Narodowego Banku Polskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej w zakresie makro i mikroekonomii Ewangelia i Ekonomia.

 

POWRÓT