Konferencja naukowa – Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSK

W OLSZTYNIE

10 – 702 Olsztyn, ul. Warszawska 98;tel.:(089) 527 08 85: tel./fax.: (089) 535 15 97 www.uwm.edu.pl/wpia

Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych uprzejmie zaprasza na konferencję naukową, pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, zatytułowaną: „Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego. W 70. rocznicę śmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza”, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 28-29 maja 2015 roku.

Zasadniczym celem Konferencji jest przybliżenie sylwetek polskich historyków prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz ich losów po 1945 roku.

Mecenat nad konferencją sprawują :

Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 W 70. rocznicę śmierci senatora Rzeczypospolitej Polskiej i profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Stefana Ehrenkreutza

Olsztyn 28-29 maja 2015 r.

Aula Cytrynowa Centrum Konferencyjne UWM

(ul. Dybowskiego 11)

28 maja (czwartek)

9.00 – 10.00 – Przyjazd i rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 – Oficjalne otwarcie i powitanie uczestników

10.30 – 11.45 – Sesja plenarna

10.30 – 10.50 – dr hab. M. Materniak-Pawłowska, prof. UAM, „Narodziny i rozwój poznańskiego środowiska historyków prawa w latach 1919-1939”

 10.50 – 11.10 – dr hab. M. Dyjakowska, prof. KUL, „Przemysław Dąbkowski – profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1920-1928)”

11.10 – 11.30 – prof. dr hab. T. Kruszewski (UWr), „Oswald Balzer jako genealog (w 120 rocznicę opublikowania Genealogii Piastów)”

11.30 – 11.45 – Dyskusja

11.45 – 12.20 – Przerwa na kawę

12.20 – 14.00 – Sesja plenarna

12.20 – 12.40 – prof. dr hab. K. Krasowski (UAM), „Profesor Tadeusz Silnicki (1888-1968) – historyk Kościoła i prawa kościelnego”

12.40 – 13.00 – prof. dr hab. A. Zakrzewski (UW), „Warszawskie środowisko historyczno-prawne okresu międzywojennego”

13.00 – 13.20 – dr hab. Z Naworski, prof. UMK, „Ze Lwowa do Torunia – rzecz o profesorze Wojciechu Hejnoszu”

13.20 – 13.40 – dr hab. J. Stankiewicz, prof. UwB, „Profesor Mieczysław Witold Gutkowski jako badacz historii finansów miast Królestwa Polskiego”

13.40 – 14.00 –  Dyskusja

14.00 – 15.20 – Przerwa obiadowa

15.20 – 18.00 – Sesja plenarna

15.20 – 15.40 – dr hab. A. Bosiacki, prof. UW, „Między komparatystyką a prognostycyzmem. Z doświadczeń polskiej nauki historii prawa okresu międzywojennego”

15.40 – 16.00 – dr hab. M. Krzymkowski (UAM), „Badania nad ustrojem i prawem Księstwa Warszawskiego w okresie międzywojennym”

16.00 – 16.20 – dr P. M. Żukowski (UJ), „O obsadzaniu katedr historyczno-prawnych w II Rzeczypospolitej”

16.20 – 16.40 – Przerwa na kawę

16.40 – 17.00 – dr K. Dąbrowski (UMCS), „Z dziejów lubelskiego środowiska historyczno-prawnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, początki twórczości Józefa Mazurkiewicza”

17.00 – 17.20 – mgr A. Pieniążek-Brzostowska (UMK), „Leon Piniński (1857-1938), romanista, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie”

17.20 – 17.40 – dr B. Garczyk (UAM), „Historycy prawa na Uniwersytecie Poznańskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego”

17. 40 – 18.00 – Dyskusja

20.00 – Uroczysta kolacja

29 maja (piątek)

9.00 – 12.40 – Sesja plenarna

9.00 – 9.20 – dr R. Wiaderna-Kuśnierz (Akademia Pomorska w Słupsku), „Profesor Marceli Chlamtacz (1865-1947) – w 150 rocznicę urodzin

9.20 – 9.40 – dr M. Stanulewicz (UAM), „Marian Zygmunt Jedlicki (1899-1954). Krakus w Poznaniu”

9.40 – 10.00 – dr T. Dolata (UWr), „Jan Jakub Litauer – znawca i historyk prawa autorskiego”

10.00 – 10.20 – Dyskusja

10.20 – 11.00 – Przerwa kawowa

11.00 – 11.20 – dr P. Fiedorczyk (UwB), „Historia i współczesność prawa rodzinnego na ziemiach polskich w poglądach ks. Michała Sopoćki”

11.20 – 11.40 – dr K. Szczygielski (UwB), „Franciszek Bossowski jako romanista”

11.40 – 12.00 – dr R. Kania (Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku), „Wilhelm Feldman (1868-1919). Życie i dzieło prekursora badań nad historią polskiej myśli politycznej”

12.00 – 12.20 – dr O. Filaszkiewicz (PWSZ w Elblągu), „Juliusz Bardach”

12.20 – 12.40 – Dyskusja

12.40 – 13.30 – Przerwa obiadowa

13.30 – 15.10 – Sesja plenarna

13.30 – 13.50 – prof. dr hab. dr h.c. D. Szpoper, mgr M. Tekliński (UWM), „Stefan Ehrenkreutz”

13.50 – 14.10 – dr hab. P. Dąbrowski, prof. UWM, „Wileńskie losy Seweryna    Wysłoucha”

14.10 – 14.30 – dr A. Korzeniewska-Lasota (UWM), „Jan Adamus”

14.30 – 14.50 – dr M. Tarkowski (UWM), „Iwo Jaworski – wileński historyk prawa”14.50 – 15.10 – Dyskusja

15.10 – Zakończenie i podsumowanie konferencji