Paryż – konferencja naukowa organizowana przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy – ICA Research International Conference.

W dniach od 27 do 30 maja, w Paryżu, odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy – ICA Research International Conference. W konferencji tej, pod przewodnictwem prof. Henryka Ciocha – przewodniczącego Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego, uczestniczyli prawnicy związani ze Spółdzielczym Instytutem Naukowym, których głównym przedmiotem zainteresowania są regulacje prawne dotyczące funkcjonowania spółdzielni.

Podczas konferencji zostały omówione istotne zagadnienia związane z kwestią sposobów pozyskiwania kapitału przez spółdzielnie, poszukiwania jak najlepszego modelu zarządzania spółdzielnią, zagwarantowania członkom spółdzielni realizacji ich potrzeb ekonomicznych i kulturowych. W głównej mierze zagadnienia te zostały odniesione do spółdzielni rolniczych. Zostały one poruszone zarówno w wykładzie inauguracyjnym konferencji wygłoszonym przez prof. Michaela L. Cooka z Uniwersytetu w Missouri, USA, jak i podczas sesji plenarnych, na które uczęszczali wszyscy uczestnicy konferencji.

Konferencje naukowe organizowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy mają na celu doprowadzenie do wymiany poglądów i doświadczeń między ich uczestnikami. Cel ten jest osiągany nie tylko poprzez organizacje wykładów, lecz również przez wzmacnianie relacji pomiędzy działaczami spółdzielczymi i nauczycielami akademickimi z różnych zakątków świata. Podczas konferencji w Paryżu przedstawiciele Spółdzielczego Instytutu Naukowego nawiązali relacje z przedstawicielami instytutów badawczych, uniwersytetów i organizacji spółdzielczych z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Korei, Indii i Pakistanu.Kolejna konferencja naukowa organizowana przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy obędzie się jesienią w Antalyi, Turcji.