konkurs Stefczyka Słowo wstępu

          

 

Ogłaszamy konkurs historyczny:  

 

 

 

„Dr Franciszek Stefczyk: życie, dzieło świętość”

 

         

 

               W przyszłym roku przypada 90. rocznica śmierci wybitnego

 

 

pioniera polskiej spółdzielczości finansowej – dra Franciszka Stefczyka (1861-1924),

 

 

 

patrona  współczesnych kas kredytowych (SKOK-ów) oraz banków spółdzielczych.

 

 

       Franciszek Stefczyk był nie tylko spółdzielcą, ale także wielkim patriotą,

 

 

żarliwym katolikiem, działaczem społecznym, pisarzem i wychowawcą. W grudniu 2011 r.

 

 

Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie (nawiązujący do SIN założonego w 1919 r.

 

 

przez samego Stefczyka) zainicjował działanie zmierzające do wszczęcia procesu

 

 

beatyfikacyjnego Franciszka Stefczyka.

 

 

                W naszym głębokim przekonaniu zarówno postawa moralna i duchowa,

 

 

droga życiowa oraz głoszone poglądy – wskazują na to, iż mówiąc o Stefczyku,

 

 

możemy mówić o człowieku Bożym.

 

Konkurs „ Dr Franciszek Stelczyk: życie-dzieło-świętość.” 

 

 

– który wspierają takie media jakTygodnik Katolicki „Niedziela” tygodnik „wSieci”

 

 

oraz instytucje systemu SKOK (w tym Kasa Krajowa, Kasy Stelczyka)

 

 

-ma właśnie przybliżyć postać wielkiego Polaka, umożliwić uzupełnienie

 

 

materiałów dotyczących życia i myśli Stefczyka, wesprzeć proces beatyfikacyjny.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, zachęcamy też

 

 

wszystkich zainteresowanych do wzięcia w nim udziału.

 

 

 

Janusz Ossowski

 

 

Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego