Redakcja

 

Redakcja

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – redaktor naczelny

Janusz Ossowski – redaktor prowadzący

doc Z. Banaszczyk

prof. M. Bączyk

prof. K. Bilewska

dr A. Doliwa

dr J. Gajda

prof. A. Jedliński

dr M. Kłoda

mgr K. Królikowska

prof. M. Nazar

dr K. Osajda

prof. J. Pisuliński

dr M. Raczkowski

mgr J. Skoczek

dr K. Stefaniuk

dr R. Strzelczyk

mgr A. Turlej

prof. M. Wrzołek-Romańczuk

dr hab. P. Zakrzewski

dr A. Zalcewicz

dr A. Zbiegień-Turzańska