Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu

JANUSZ OSSOWSKI

Janusz Ossowski [dyrektor SIN]. Wrocław, czerwiec 2011

Janusz Ossowski – dyrektor

Twórca i redaktor naczelny kwartalnika „Pieniądze i Więź”, redaktor naczelny Wydawnictwa , dyrektor SIN; były prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku. Współtwórca systemu SKOK w Polsce (od 1990 r.); autor programów edukacyjnych oraz publikacji poświęconych filozofii i historii polskiej spółdzielczości finansowej.

Zatrudnienie i osiągnięcia organizacyjne

( 1989 – 1990 ) pracownik Biura Kontaktów z Rządem i Organizacjami Społecznymi KK NSZZ „Solidarność„;

od początku, tj. od 1990 r. współorganizator systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) w Polsce; pracownik Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych odpowiedzialny za promocję, publikacje oraz szkolenia;

( 1992 – 2004 ) organizator i dyrektor Szkoły Bankowej Fundacji oraz kierownik Działu Szkoleń;

( 1996 – 2006 ) z ramienia Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej – przewodniczący Kwalifikacyjnej Komisji Egzaminacyjnej;

( od 1998 ) redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź„;

( 2001- 2009 ) współorganizator i prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów

i Administracji w Gdańsku;

( 2009 – 2010) dyrektor Akademii Spółdzielczej Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych

( 2010 – 2011 ) prezes Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

( od 2012 ) dyrektor SIN

Autor programów edukacyjnych (od 1992) adresowanych do zarządów, rad nadzorczych oraz pracowników SKOK w formie szkoleń, (od 2001) także studiów zawodowych i (od 2003) studiów podyplomowych;

( 2003, 2005, 2006, 2007 ) autor programów szkoleniowych adresowanych do liderów

i pracowników unii kredytowych w Rosji, Mołdawii, Ukrainie, Białorusi i Litwie;

( 2005, 2006 ) wykładowca i ekspert w programach pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP(Rosja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina);

ekspert Instytutu Stefczyka (2008 – 2010);

autor publikacji poświęconych filozofii działania, etyce, historii społecznych instytucji finansowych w Polsce, redaktor pierwszego Kodeksu Etycznego SKOK ( 1993 ) oraz współautor i redaktor „Kodeksu dobrej praktyki i zasad działania SKOK” ( 2005 ).


Publikacje i prace redakcyjne (od 2000 r.)

książki

 1. Jałmużna i kredyt. Przedsiębiorczość, pomoc i samopomoc finansowa w Polsce do roku 1939: poglądy, przykłady, ludzie, Wyd. Pieniądze i Więź, Sopot 2005,
  ISBN 83-916589-6-1;

publikacje w pracach zbiorowych

 1. Od banku pobożnego do kasy spółdzielczej: prawne i organizacyjne aspekty rozwoju samopomocowych organizacji finansowych w Polsce. Kilka uwag zamiast wstępu /w:/ Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce pod redakcją J. Ossowskiego, Instytut Stefczyka, Sopot 2010,
  ISBN 978 – 83 – 928860  -0 – 6
 2. Wstęp do wydania polskiego/w:/ Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, redakcja S. Lanza, M. Cacaterra, F. Perrini, Instytut Stefczyka, Sopot 2010,
  ISBN 978 – 83 – 920173 – 7 – 0
 3. Instytucje „mikrokredytowe” w dawnej Polsce /w:/ Rynki finansowe. Mikrofinanse pod red. naukową E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wyd. Pieniądze i Więź, Sopot 2009,
  ISBN 978 – 83 – 920173 – 9 – 4
 4. Spółdzielcze kasy i polskie tradycje ekonomii społecznej /w:/ Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: charakterystyka, rozwój, otoczenie. Praca zbiorowa pod red. J. Ossowskiego, Sopot 2007,
  ISBN 978-83-916589-9-4
 5. Niebo dla bogaczy /w:/ Pieniądz w literaturze i teatrze. Praca zbiorowa pod red. J. Bachórza, Sopot 2000,
  ISBN 83-913551-0-1;

publikacje w czasopismach

 1. Instytucje „mikrokredytowe” w dawnej Polsce
 1. /w:/ „Pieniądze i Więź” nr 3 (44) 2009;
 2. Biblioteka Myśli Spółdzielczej, (cykl) /w:/ „Pieniądze i Więź” ( od numeru 4/ 2004):

(I)Tuhan-Baranowski, (II) Piotr Kropotkin, (III) Władysław Jenner: Spółdzielczość – między indywidualizmem a komunizmem, (IV) Charles Gide: spółdzielczość czyli solidarność, (V) Fryderyk hrabia Skarbek – ojciec polskiej ekonomii, (VI) Charles Antoine pionier chrześcijańskiej ekonomii społecznej, (VII) Czesław Strzeszewski – pionier katolicyzmu społecznego w Polsce, (VIII) Józef Supiński – pionier polskiej socjologii i ekonomii społecznej, (IX) Stanisław Thugutt, (X).., (XI) William Stanley Jevons, (XII) Józef Kirszrot, (XIII) Anzelm Batbie, (XIV) Repetytorium ekonomii społecznej, (XV) Edward Abramowski, (XVI) Dr Samuel Smiles, (XVII) Kościół wobec kas oszczędności i pożyczek, (XVIII) Zadania stojące przed spółdzielczością według księdza Stanisława Adamskiego,(XIX) Dr Franciszek Stefczyk – polski Raiffeisen, (XX) Państwo a spółdzielczość w ujęciu Tadeusza Kłapkowskiego, (XXI) Franciszka Stefczyka zarys historii spółdzielczości, (XXII) Historia spółdzielczości w Niemczech wg Wygodzinskiego, (XXIII) Spółdzielczość w Niemczech, (XXIV) dr Witold Lewicki, „Ani grosza do obcych banków, wszystko dla siebie”, (XXV) Stanisław Bukowiecki, „Praca społeczna, a państwo”; Jan Kurnatowski, „Solidaryzm”, (XXVI) „Towarzystwo Kooperatystów i Henry W. Wolff, (XXVII) „Narodziny banków pobożnych”.

 1. O chrześcijańskich korzeniach kooperacji /w:/ „Pieniądze i Więź” nr 3-4 (16-17) 2002;
 2. Spółdzielczość finansowa – geneza, historia, rozwój (cz. 1) /w:/ „Pieniądze i Więź” nr 1(10) 2001;
 3. Spółdzielczość finansowa – geneza, historia, rozwój (cz.2) Spółdzielczość w wybranych systemach filozoficznych i ekonomicznych /w:/ „Pieniądze i Więź” nr 2(11) 2001;
 4. Polsko-niemieckie korzenie spółdzielczości finansowej /w:/ „Pieniądze i Więź” nr 1(6) 2000;

prace redakcyjne

 1. twórca i redaktor naczelny pisma – „Pieniądze i Więź. Kwartalnik Naukowy Poświęcony Problematyce Społecznej, Ekonomicznej i Prawnej”,
  ISSN 1506-7513kwartalnik ukazuje się od roku 1998, od 2003 wpisany na listę krajowych czasopism wyróżnionych przez KBN, obecnie na liście MNiSW, od 2005 współpracuje z „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities„, liczba punktów 6
 2. redakcja i opracowanie książek serii „Biblioteka kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź„, m.in.:
  Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce pod redakcją J. Ossowskiego, Wyd. Fundacji PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2010
  ISBN 978 – 83 – 928860 – 0 – 6;* Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, pr. zb., redakcja S. Lanza, M. Calcaterra, F. Perrini, Wyd. Fundacji PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2010
  ISBN 978-83-920173-7-0;* Marta Stepnowska-Michaluk, Likwidacja spółdzielni, Wyd. Fundacja PZK – Instytut Stefczyka, Sopot 2009 ,
  ISBN 978-83-920173-8-7;* Rynki finansowe. Mikrofinanse pod red. naukową E. Ostrowskiej i J. Ossowskiego, Wyd. Pieniądze i Więź, Sopot 2009,
  ISBN 978-83-920173-9-4;

  Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: charakterystyka, rozwój, otoczenie. Praca zbiorowa pod red. J.Ossowskiego, Wydawnictwo Fundacji PZK, Sopot 2007,
  ISBN 978-83-916589-9-4

  *Koopieratiwnyje kreditno-sbieriegatielnyje kassy (kriedytnyje sojuzy): polskij opyt – biełorusskije pierspiektywy. Praca zbiorowa, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006,
  ISBN 83-920173-2-3 (w j. rosyjskim);

  *Case cooperative de economie si credit: experienta poloneza – perspective moldovenesti. Praca zbiorowa, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006,
  ISBN 83-920173-3-1 (w j. rumuńskim);

  *Krzysztof P. Łabenda, Instrumenty płatnicze, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2006,
  ISBN 83-916589-5-3;

  *Kodeks Dobrej Praktyki i Zasad Działania SKOK, Wyd. Fundacji PZK,Sopot 2005, ISBN 83-916589-7-X (współautor i redaktor);

  *Bohdan Cywiński, Idzie o dobro wspólne. Opowieść o Franciszku Stefczyku, Wyd. Fundacji PZK oraz Wyd. TRIO, Warszawa – Sopot 2004,
  ISBN 83-916589-5-3 oraz 83-7436-020-8;

  *Andrzej Dunajski, Człowiek przede wszystkim. X lat ruchu SKOK, Wyd. Fundacji PZK, Sopot 2003,
  ISBN 83-916589-3-7;

 3.  redaktor czasopisma „Raport” (dodatek kwartalnika naukowego „Pieniądze i Więź”) ISSN 1506 – 7513;