prof.zw.dr hab. Tadeusz Ereciński

Rada Naukowa

prof.zw.dr hab. Tadeusz Ereciński

prof.zw.dr hab. Tadeusz Ereciński

prof.zw.dr hab. Tadeusz Ereciński

polski prawnik i socjolog, profesor zwyczajny nauk prawnych, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

POWRÓT