Ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga

Rada Naukowa

Ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga

Andrzej_Dziega

Ks. Abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga

Życiorys naukowy

Bp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL, urodził się 14 grudnia 1952 roku w Radzyniu Podlaskim (Diecezja Siedlecka). W latach 1971-1977 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Po święceniach pracował w jako wikariusz parafialny. W tym czasie ukończył dwuletnie Studium Pastoralne w KUL.

W roku 1982 został skierowany na studia z zakresu prawa kanonicznego w KUL. Licencjat z prawa kanonicznego uzyskał w roku 1985 na podstawie rozprawy „Proces ustny w prawie kanonicznym Katolickich Kościołów Wschodnich”, napisanej pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Edmunda Przekopa. W 1987 roku został notariuszem Sądu Biskupiego Siedleckiego. W roku 1988 uzyskał doktorat nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy „Recepcja myśli Giuseppe Chiovendy w kościelnym procesie ustnym”. W 1989 roku został skierowany do pracy naukowo-dydaktycznej na Wydziale Prawa i Nauk Prawnych KUL. W tym samym czasie został sędzią Sądu Biskupiego Siedleckiego. Oprócz pracy w KUL, w latach 1989-1991 był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Męczenników Podlaskich, w latach 1992-1995 był Kanclerzem Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego, w latach 1993-2002 był wikariuszem sądowym Biskupa Drohiczyńskiego, w latach 1994-1997 był ponadto promotorem I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej.

W 1995 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego (zatwierdzony w 1996 roku). W roku 1996 został kierownikiem Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Ponadto w latach 1996-2001 pełnił funkcję kuratora Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, zaś od roku 2001 pełni funkcję kuratora Katedry Kościelnego Prawa Karnego.
W 1998 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego KUL.
W latach 1996-1999 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, a w 1999 roku został wybrany Dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, funkcję tę pełnił do października 2003 roku.
Dnia 7 października 2002 roku został mianowany Biskupem Sandomierskim. Święcenia biskupie przyjął 24 listopada 2002 roku.
Dnia 21 lutego 2009 r. został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Szczecińsko – Kamieńskim.

POWRÓT