Rada Naukowa

dr Jerzy Jankowski

dr Jerzy Jankowski

dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej,

Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,

Członek Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie,

prawnik

POWRÓT