dr Jerzy Jankowski

Rada Naukowa

dr Jerzy Jankowski

dr Jerzy Jankowski

dr Jerzy Jankowski

Przewodniczący zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej,

Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,

Członek Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie,

prawnik

POWRÓT