Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za rok 2016-okladka

STRONA REDAKCYJNA REDAKCJA SPIS TREŚCI

Okładka

  POBIERZ CAŁY NUMER W FORMACIE PDF

ro7  W ramach Open Access, Wydawnictwo oferuje bezpłatny dostęp do artykułów naukowych publikowanych na łamach kwartalników „Pieniądze i Więź”, „Prawo i Więź” i „Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych”.