Wiktor Kamiński

Wiktor Kamiński

Kategoria: Eksperci SIN

Wiktor Kamiński – wiceprezes Kasy Krajowej SKOK, ekspert Komisji Europejskiej EGFE – MARKT ds. edukacji finansowej, członek Internacional Credit Union Regulatory 
Network, specjalista w dziedzinie ekonomii społecznej i etyki biznesu