Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – opinia prof. dr hab. Henryka Ciocha

 

Stanowisko Instytutu Stefczyka w przedmiocie kształtu ustawy o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze jest w pełni zasadne. Mam jednak wątpliwość,

czy instytucja upadłości konsumenckiej powinna być uregulowana w tej ustawie, adresatem której są przedsiębiorcy, a więc wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czy też ustawie odrębnej…

 

Z poważaniem

 

Prof. dr hab. Henryk Cioch
Przewodniczący Rady Naukowej
Spółdzielczego Instytutu Naukowego

Pobierz pdf. ( wkrótce … )
Opinia – upadłość konsumencka