Stanowisko Spółdzielczego Instytutu Naukowego dotyczące kierunku zmian w Prawie spółdzielczym

Stanowisko Spółdzielczego Instytutu Naukowego dotyczące kierunku zmian w Prawie spółdzielczym

Stanowisko Spółdzielczego Instytutu Naukowego dotyczące kierunku zmian w Prawie spółdzielczym

Ostatnie miesiące nie sprzyjają spółdzielczości i prawu spółdzielczemu.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ograniczył wniosek – skierowany wcześniej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego – odnoszący się do Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku z siedemdziesięciu dwóch do dwóch zarzutów, co może spowodować, że Ustawa ta, w wielu innych miejscach prawdopodobnie naruszająca Konstytucję RP, wejdzie w życie i spowoduje istotne ograniczenie różnorodności sektora usług finansowych.

 

2. Klub Parlamentarny PO skierował do Sejmu dwa projekty nowych ustaw spółdzielczych tj. ustawy o spółdzielniach oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Pomimo poważnej krytyki, prace nad tymi projektami są kontynuowane i istnieje realne zagrożenie, że Sejm obecnej kadencji może uchwalić ustawy szkodliwe i groźne dla ruchu spółdzielczego, mającego w Polsce ponad stuletnią tradycję i stanowiącego jeden z niezbędnych elementów społeczeństwa obywatelskiego.

3. Z dniem 1 lipca 2011 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy z września 1982 roku Prawo spółdzielcze umożliwiająca przekształcenie spółdzielni pracy w spółki handlowe. Projekt tej ustawy również nie był konsultowany i został uchwalony wbrew stanowisku Międzynarodowego Związku Spółdzielczego oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy.

4. W bieżącym roku został również odrzucony projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich pomimo tego, że był bardzo pozytywnie oceniany a spółdzielnie uczniowskie mają ponad stuletnią tradycję i nadal funkcjonują bez podstaw prawnych.

Rok 2012 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Rodzi się zatem pytanie, czy w świetle powyższych faktów polska spółdzielczość w roku 2012 będzie miała powód do świętowania oraz czy będzie istnieć?

Tym tendencjom należy się kategorycznie sprzeciwić, ponieważ spółdzielczość polska reprezentuje wyłącznie polski kapitał, nie została dotknięta kryzysem i nie wywołała kryzysu gospodarczego, a także jest realnym i poważnym instrumentem walki z wykluczeniem społecznym oraz wykluczeniem finansowym. Dotyczy to szeregu branż spółdzielczych reprezentowanych przez SKOK-i, banki spółdzielcze, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie uczniowskie, spółdzielnie inwalidów i niewidomych itd. Przeciwko antyspółdzielczej polityce Państwa należy stanowczo zaprotestować?