wydarzenia

Wydarzenia

DZIAŁALNOŚĆ SKOK W ŚWIETLE AKTÓW WYKONAWCZYCH DO USTAWY Z 5 LISTOPADA 2009 R. O SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWYCH

Sopot, dn.18.09.2012 r.

Prezesi SKOK i osoby zainteresowane

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 27 października br. Ustawy z 05.11.2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych oraz innych przepisów, zapraszam na szkolenie nt. Działalność SKOK w świetle aktów wykonawczych do Ustawy z 5 listopada 2009 r. o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych.

Podczas szkolenia omówione będą m.in. następujące zagadnienia:

  • Stanowisko Kasy Krajowej wobec projektów rozporządzeń Ministra Finansów (m.in. kwestia wysokości składki na rzecz działań nadzorczych KNF wnoszonej przez Kasy, kwalifikacje członka zarządu SKOK)
  • Zakres, termin i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych do KNF przez SKOK (omówienie formularzy, reguł kontrolnych, kwestia sprawozdawczości skomputeryzowanej)
  • Zasady i tryb czynności kontrolnych w SKOK prowadzonych przez KNF.
  • Normy dopuszczalnego ryzyka w działalności SKOK (ubezpieczenie depozytów).
  • Elementy analizy wskaźnikowej (współczynnik wypłacalności, wymogi kapitałowe, analiza ryzyk).

Szkolenie prowadzone będzie przez ekspertów z Kasy Krajowej.

Termin szkolenia : szkolenie jednodniowe, 16 październik 2012 r.

Miejsce: siedziba Centrum SKOK ul. Władysława IV/22 81-743 Sopot Aula A1

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 500 zł brutto (w tym 23% VAT)

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, lunch, serwis konferencyjny (kawa, herbata, ciasteczka).

Zgłoszenia proszę nadsyłać do 5 października 2012 r. na załączonym formularzu na adres monika.chomicz@skok.pl lub faksem pod numer tel: (058) 550 96 90.

 

Z poważaniem

Janusz Ossowski
Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Naukowego

Dodaj komentarz