Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN COROCZNEGO KONKURSU SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską o tematyce spółdzielczej.

KONKURS NA PRACĘ POŚWIĘCONĄ TEMATYCE SPÓŁDZIELCZEJ

Spółdzielczy Instytut Naukowy, ogłasza edycję corocznego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską poświęconą spółdzielczości.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace teoretyczne i badawcze poświęcone spółdzielczości, zwłaszcza z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, usług oferowanych przez instytucje spółdzielcze, nowoczesnego zarządzania kadrami, usług ubezpieczeniowych, prawnych podstaw działania, bezpieczeństwa finansowego , filozofii i systemu wartości, zasad działania spółdzielni, etyki, nowej jakości więzi społecznych kreowanych przez spółdzielnie, historii polskiej spółdzielczości lub studiów porównawczych dotyczących zasad działania, ram prawnych modelu funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji spółdzielczych, w tym również spółdzielni finansowych (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, unii kredytowych, banków spółdzielczych).

Organizator przewidział dwie nagrody pieniężne: 2 tysiące złotych za pracę magisterską i 5 tysięcy złotych za rozprawę doktorską.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 listopada 2023 r. na adres:

Spółdzielczy Instytut Naukowy

ul. Władysława IV 22

81-743 Sopot

(z dopiskiem „Konkurs)

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna (załącznik do wniosku)