Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN COROCZNEGO KONKURSU SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną o tematyce spółdzielczej.

KONKURS NA PRACĘ POŚWIĘCONĄ TEMATYCE SPÓŁDZIELCZEJ

Spółdzielczy Instytut Naukowy, ogłasza edycję corocznego ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz rozprawę doktorską i habilitacyjną poświęconą spółdzielczości.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace teoretyczne i badawcze poświęcone spółdzielczości, zwłaszcza z zakresu: zarządzania finansami spółdzielni, usług oferowanych przez instytucje spółdzielcze, nowoczesnego zarządzania kadrami, usług ubezpieczeniowych, prawnych podstaw działania, bezpieczeństwa finansowego , filozofii i systemu wartości, zasad działania spółdzielni, etyki, nowej jakości więzi społecznych kreowanych przez spółdzielnie, historii polskiej spółdzielczości lub studiów porównawczych dotyczących zasad działania, ram prawnych modelu funkcjonowania polskich i zagranicznych instytucji spółdzielczych, w tym również spółdzielni finansowych (spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, unii kredytowych, banków spółdzielczych).

Organizator przewidział trzy nagrody pieniężne: 5 tysiące złotych za pracę magisterską, 10 tysięcy złotych za rozprawę doktorską i 15 tysięcy złotych za rozprawę habilitacyjną.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 30 listopada 2021 r. na adres:

Spółdzielczy Instytut Naukowy

ul. Władysława IV 22

81-743 Sopot

(z dopiskiem „Konkurs)

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna (załącznik do wniosku)