Grzegorz Bierecki

grzegorz_bierecki

Zarząd

Grzegorz Bierecki

grzegorz_bierecki

Grzegorz Bierecki – prezes

Główny twórca spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Od 11 lat członek Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU) z siedzibą w Madison (USA), od 6 lat przewodniczy Komitetowi ds. Regulacji i Legislacji. Opiniuje projekty zmian przepisów dla najważniejszych na świecie organizacji, takich jak Komitet Bazylejski, Komisja i Parlament Europejski, czy Grupa G20; od 2011 roku  – pierwszy wiceprzewodniczący WOCCU. Od listopada 2011 r. senator RP.