Eksperci SIN

Agnieszka Łukasiewicz – Kamińska

Agnieszka Łukasiewicz – specjalistka w zakresie etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, inwestowania etycznego i ekonomii społecznej.

Małgorzata Suprynowicz

Małgorzata Suprynowicz – specjalista w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego oraz prawa organizacji pozarządowych.

Wiktor Kamiński

Wiktor Kamiński – wiceprezes Kasy Krajowej SKOK, ekspert Komisji Europejskiej EGFE – MARKT ds. edukacji finansowej, członek Internacional Credit Union Regulatory
Network, specjalista w dziedzinie ekonomii społecznej i etyki biznesu

Rafał Matusiak

Rafał Matusiak – prezes Kasy Krajowej, specjalista w zakresie rynków finansowych.

dr Paweł Cioch

Małgorzata Gatz

Małgorzata Gatz – specjalista ds. prawnych w zakresie rynku kapitałowego, papierów wartościowych, prawa pracy i prawa handlowego.

dr Piotr Grabowski

dr Piotr Grabowski – ekonomista, specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw, finansów gospodarstw domowych oraz procesów restrukturyzacyjnych.

dr Dominik Bierecki

dr Dominik Bierecki – adwokat, ekspert Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, redaktor naczelny kwartalnika „Prawo i Więź”, członek redakcji kwartalnika „Pieniądze i Więź”, członek rady programowej czasopisma „Gazeta Bankowa”, specjalista i autor publikacji w zakresie prawa cywilnego i spółdzielczego.
dominik.bierecki@sin.edu.pl

dr Jacek Skoczek

dr Jacek Skoczek – adwokat, specjalista w dziedzinie prawa spółdzielczego i finansowego, autor publikacji z zakresu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz nadzoru nad rynkiem finansowym.