Opinia prawna sporządzona przez prof. zw. dr hab. Henryka Ciocha dotycząca orzeczenia TK z dnia 24 marca 2009r.

Upadłość konsumencka - opinia prof. dr hab. Henryka Ciocha

 

Stanowisko Instytutu Stefczyka w przedmiocie kształtu ustawy o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze jest w pełni zasadne. Mam jednak wątpliwość,

Opinia prawna sporządzona przez prof. zw. dr hab. Henryka Ciocha w przedmiocie oceny skutków wyroku TK

 

Opinia prawna sporządzona przez prof. zw. dr hab. Henryka Ciocha w przedmiocie oceny skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r.

Opcje walutowe jako problem gospodarczy - analiza prawna proponowanych rozwiązań

 

Dr Paweł Cioch

radca prawny,

adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego

KUL

 

Umowy na opcje walutowe zawierane masowo przez banki z polskimi przedsiębiorcami stały się obecnie - w dobie drastycznego osłabienia polskiej waluty -

Stanowisko Spółdzielczego Instytutu Naukowego dotyczące kierunku zmian w Prawie spółdzielczym

Stanowisko Spółdzielczego Instytutu Naukowego dotyczące kierunku zmian w Prawie spółdzielczym

Ostatnie miesiące nie sprzyjają spółdzielczości i prawu spółdzielczemu.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski ograniczył wniosek – skierowany wcześniej przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego - odnoszący się do Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 roku z siedemdziesięciu dwóch do dwóch zarzutów, co może spowodować, że Ustawa ta, w wielu innych miejscach prawdopodobnie naruszająca Konstytucję RP, wejdzie w życie i spowoduje istotne ograniczenie różnorodności sektora usług finansowych.