Agnieszka Łukasiewicz - Kamińska

kategoria: Eksperci SIN

 

Agnieszka Łukasiewicz - specjalistka w zakresie etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu, inwestowania etycznego i ekonomii społecznej.

Małgorzata Suprynowicz

Kategoria: Eksperci SIN


Małgorzata Suprynowicz - specjalista w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego oraz prawa organizacji pozarządowych.

Wiktor Kamiński

Kategoria: Eksperci SIN


Wiktor Kamiński - wiceprezes Kasy Krajowej SKOK, ekspert Komisji Europejskiej EGFE – MARKT ds. edukacji finansowej, członek Internacional Credit Union Regulatory 
Network, specjalista w dziedzinie ekonomii społecznej i etyki biznesu

Rafał Matusiak

Kategoria: Eksperci SIN

dr. Paweł Cioch

Kategoria: Eksperci SIN